اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

رديف
نام و نام خانوادگي
سمت
به نمایندگی از
1
داريوش روزبهانه
رئيس هيأت مديره
به نمايندگي از بانک خاورميانه
2
آزاده احمدي کوشا
نايب رئيس هيأت مديره
به نمايندگي از شرکت داده پردازان سيماي آفتاب
3
عيلرضا قنبرعباسي
مدير عامل و عضو هيأت مديره
--

تماس با ما